VHG roept gemeenten op te investeren in groen

VHG-directeur Egbert Roozen roept in een brief Nederlandse gemeenten op om meer te investeren in groen. „Groen draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid.”

De voorjaarsbrief aan de colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden bevat een aantal concrete suggesties om aan de slag te gaan met vergroenen en verduurzamen.

De Levende Tuin
Zo wordt het concept De Levende Tuin toegelicht, niet alleen voor particulieren maar ook in de openbare ruimte. VHG heeft hiervoor een handleiding ontwikkeld. Dat geldt ook voor de aanleg van groene schoolpleinen.

Burgerparticipatie
Verder doet de VHG suggesties voor burgerparticpatie. Volgens de branchevereniging is samenwerking het sleutelwoord om participatieprojecten een duurzaam karakter te geven. „Door samenwerking tussen bewoners, gemeente en groene ondernemers worden kennis en ervaring gedeeld, wordt sociale cohesie bevorderd en krijgt de buurt een fraaier aanzien.”