VHG werkt aan nieuw sectorplan

VHG is met sociale partners in overleg over een nieuw sectorplan voor de derde tranche. Deze richt zich op scholing en begeleiding van jongere doelgroepen ten behoeve van vacatures aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

VHG-beleidsadviseur Jeroen Zijlmans: „We willen voor het nieuwe sectorplan stevig inzetten op moeilijk vervulbare vacatures aan de onderkant van de arbeidsmarkt die door doelgroepers goed te vervullen zijn. Deze mensen moeten op een goede manier worden geschoold en begeleid.”

Profiteren
Binnenkort wil Zijlmans met bedrijven om tafel om te kijken waar zij behoefte aan hebben. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen van de maatregel profiteren. Vervolgens moet met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden besproken wat mogelijk is binnen de regeling.

Half april zou de nieuwe aanvraag moeten worden ingediend. Net als bij de eerste aanvraag legt het bedrijfsleven via Colland de helft van de kosten op tafel, de andere helft wordt door het ministerie betaald.