VNC reikt gouden mispels uit

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft de Gouden Mispels 2014 toegekend. Gebiedscoöperatie O-gen, provincie Utrecht en stichting Grebbelinie, Georg Müller en Roel Winters werden gelauwerd.

De Gouden Mispel wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

Gebiedscoöperatie O-gen, provincie Utrecht en stichting Grebbelinie kregen de prijs voor het in ere herstellen van de legendarische Grebbelinie. Georg Müller voor het uiterst nauwkeurig in kaart brengen en vastleggen van de afbakening van landerijen, en Roel Winters voor de ontwikkeling en aanleg van een natuur- en cultuurrijk landgoed De Langakkers.