VU Hortus wordt botanische tuin

De Hortus van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) wordt een botanische tuin die een grotere publieksfunctie krijgt. Het beheer zal worden gedaan door huidige medewerkers en vrijwilligers.

Alle betrokkenen dragen ook zorg voor structurele financiering waarbij sponsorwerving en omzet uit exploitatie belangrijke inkomstenbronnen zijn. Een eenmalige bijdrage van stadsdeel Zuid maakt het plan mogelijk.

Eind 2011 besloot de VU niet te investeren in noodzakelijk groot onderhoud en vervanging van de kassen. In plaats daarvan werd de huidige functie afgebouwd en veranderd in een tijdelijke publieke groenfunctie op de Hortus-locatie.

Sinds het besluit hebben de vrijwilligers, VU, VUmc en het stadsdeel mogelijke invullingen voor de vervangende publieke groenfunctie van de Hortus-locatie onderzocht. De nieuwe functie is tijdelijk tot de start van de bouw van poli Zuid in 2023.