VVN waarschuwt voor uitlopend groen langs de weg

Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept beheerders op om uitlopende struiken, heggen en bermen tijdig te snoeien in verband met de verkeersveiligheid.

Volgens VVN belemmert uitlopend groen op verschillende plaatsen in het land het overzicht op de weg.

„Op verschillende plaatsen in ons land belemmert het mooie uitlopende groen voor verkeersdeelnemers het overzicht op de weg. Het is belangrijk dat struiken, heggen en bermen tijdig worden gesnoeid,” waarschuwt VVN. „Het groenbeheer mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid.”

VVN roept beheerders daarom op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast kunnen mensen verkeerssituaties die zij als onveilig ervaren, melden via het Meldpunt Veilig Verkeer.