Van Hall Larenstein en Regelink leiden samen op

De opleiding Bos- en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) en Regelink Ecologie & Landschap gaan gezamenlijk studenten opleiden. Vier studenten krijgen al op korte termijn de kans zich te ontwikkelen tot veldmedewerker vleermuizen en broedvogels.

Veldmedewerkers met ervaring in het inventariseren van vleermuizen en broedvogels zijn gewild. Met name bureaus, zoals aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus, voeren projecten uit waarbij vaak met deze dieren wordt gewerkt. Het goed kunnen inventariseren van vleermuizen en broedvogels is lastig te leren binnen een opleiding, daarvoor is extra tijd noodzakelijk. Regelink Ecologie & Landschap hoopt de studenten een steuntje in de rug te geven.

Flora- en faunawet
De studenten verwerven basiskennis over de Flora- en faunawet en de consequenties van die wet voor het uitvoeren van inventarisaties. Op flexibele basis doen zij bovendien praktijkervaring op bij Regelink.

„Wij zijn bezig met een ‘leven lang leren’. Tussen het volgen van onze opleiding en het aan de slag gaan bij een baas zit geen strikte scheiding meer, dat is ook niet wat bedrijven vragen”, vertelt John Raggers, opleidingsdirecteur Bos- en Natuurbeheer. “Deze samenwerking zorgt ervoor dat onze studenten al tijdens hun opleiding werkervaring kunnen opdoen. Werken en leren gaan zo hand in hand.”

Ruimtelijke ontwikkeling
Bij Regelink Ecologie & Landschap werken twaalf mensen, verspreid over het hele land, in opdracht van overheden op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. Johannes Regelink: „Wij verwachten een verdere groei van het aantal projecten. Bovendien neemt de omvang van de projecten toe. Daarom zijn wij in toenemende mate op zoek naar medewerkers die ons op piekmomenten ondersteunen.”

De VHL-studenten Robert Pater, Chris Driessen, Sietse Kleinjan en Birgit Jilesen gaan praktijkervaring opdoen bij Regelink Ecologie & Landschap.