Varkens gaan Japanse duizendknoop bestrijden in Renkum

Gemeente Renkum zet vanaf april 2015 varkens in tegen de Japanse duizendknoop. Het gaat om een proef: in oktober moet blijken hoe effectief de zes Bonte Bentheimers het onkruid uitroeien.

De Bonte Bentheimers zijn afkomstig van de tuinen van MergenMetz in Doorwerth. Omdat ze daar de Japanse duizendknoop opaten, kwam Renkum op het idee de varkens als onkruidbestrijders in te zetten.

Schrikkeldraad
Op een 5.000 m2 grote strook langs de Nico Bovenweg in Oosterbeek worden de varkens uitgezet. Het perceel is omheind met een hek en schrikkeldraad. Daarnaast komt er een schuilhut voor de beesten. Er is geen permanent toezicht; buurtbewoners wordt gevraagd een oogje in het zeil te houden.

Onderzoek NVWA
Gemeente Renkum probeert diverse methoden uit om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Zo doet ze mee aan het onderzoek van de NVWA die op zoek is naar de meest geschikte methode. De proef met de varkens is hier geen onderdeel van.

Ondiepe wortels
Door het continu begrazen van het terrein door de varkens, worden de ondiepe wortels en de bovengrondse delen van de Japanse duizendknoop weggevreten. De gemeente verwacht dat de plant hierdoor uitgeput raakt en uiteindelijk afsterft. Of dat al na één seizoen gebeurt, moet blijken.