Veel animo voor Gezond Schoolplein

Maar liefst 621 scholen vroegen ondersteuning aan voor het realiseren van een Gezond Schoolplein. Tot en met 9 mei kregen scholen de kans om ondersteuning aan te vragen.

De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van €50.000 voor de inrichting en aanleg van een gezond schoolplein.

Daarnaast is er begeleiding bij het ontwerp- en realisatieproces, het organiseren van beheer en onderhoud, het behalen van het vignet Gezonde School, het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit en het vervullen van een ambassadeursrol.

Uit alle inschrijvingen selecteert de selectiecommissie 48 scholen die in de periode 2014-2016 aan de slag gaan met een Gezond Schoolplein.