Veel ideeën op seminar Bomen aan zee

Afgelopen vrijdag vond in Noordwijk het seminar Bomen aan zee plaats. Aanleiding hiervoor was de vraag waarom er in de Nederlandse kustplaatsen zo weinig groen is, en of daaraan iets te doen is.

Marcel Smeets, adviseur Toerisme en student Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp organiseerde het seminar in het kader van zijn afstudeerproject over dit onderwerp.

Het seminar werd ingeleid door drie sprekers: drs. Ing. Bob Ursem, wetenschappelijk directeur TU Delft Department of Biotechnology, directeur Hortus Botanicus over fysiologie van houtachtige gewassen aan zee en de invloed van zout en wind; dr. Dan Assendorp, docent Aardwetenschappen en Landschapsecologie, Hogeschool van Hall Larenstein over de ecologie van het duinlandschap en Hans Kaljee, Bomenconsulent, gemeente Amsterdam over toegepaste technieken Bomen in de stedelijke omgeving.

Brainstorm
Na de inleidingen door deskundigen werd door boomadviseurs, gemeentelijke groenbeheerders, kwekers en ontwerpers gebrainstormd over de mogelijkheden voor groen op de boulevards van onze kustplaatsen en de zone direct daarachter. Tientallen ideeën, om de invloed van zout, wind en droogte tegen te gaan, werden bediscussieerd. Tot slot werden de deelnemers door de gemeentelijke groenbeheerders rondgeleid door Noordwijk.