Veel kritiek op positie vlaktekap binnen Bossenstrategie

Meerdere natuurorganisaties hebben flinke kritiek op de Bossenstrategie van minister Schouten van LNV. Met name de ruimte die de strategie toelaat om zonder vergunning te kunnen kappen stuit op veel weerstand. Urgenda, NatuurAlert, Probos en Natuurvolgend Bosbeheer hebben de vaste Kamercommissie LNV benaderd met alternatieve nota’s. Bij de behandeling van de Bossenstrategie door de commissie hebben ook meerdere fracties vraagtekens geplaatst bij de plannen.

Wat de natuurorganisaties tegen het hoofd stoot, is de ruimte die er nog wordt gelaten voor het kappen van bomen. De houtkap mag zelfs uitbreiden. Bovendien mag een gebied tot 0,5 ha worden gekapt zonder ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb). Ook nieuw aanplanten, zoals de Wnb bij bomenkap voorschrijft, is in zo’n geval niet verplicht.

Vlaktekap alleen maar negatief

Dat kap een vorm van natuurbeheer is, is niet uit te leggen volgens Frits van Beusekom. Hij is oud-directeur van Staatsbosbeheer. Tegenwoordig is Van Beusekom actief bij de stichting NatuurAlert. Mede van zijn hand verscheen Amendement op de Bossenstrategie. Hierin betoogt hij samen met Jaap Kuper, voormalig directeur van Kroondomein Het Loo, dat bomenkap geen vorm van natuurbeheer is, zoals in de Bossenstrategie wordt gepresenteerd.

De voormalig directeur van Staasbosbeheer erkent wel dat er voor het gebruik van hout gekapt moet worden. Maar vlaktekap als vorm van akkerbouw vindt Van Beusekom algeheel nadelig. Bovendien is de enige vorm van inkomsten die het volgens hem oplevert overheidssubsidie. Zonder die bijdrage is het een verliesgevende operatie. Liever ziet Van Beusekom dat er meer aandacht komt voor het beheer van bestaande bossen, in plaats van het uitbreiden en vervangen daarvan.

Vragen over Bossenstrategie

Deze week is de Bossenstrategie besproken in de Tweede Kamercommissie LNV. Ook hier zijn veel vragen over de toekomstplannen voor de Nederlandse natuur. Een punt waar veel partijen meer van willen weten, is de grens van 0,5 ha vergunningsvrij kappen. Zowel PvdD, SP als SGP zijn niet gelukkig met deze bovengrens. De PvdD stelt dat „kappen van bomen tot een minimumaantal hectare moet worden beperkt,” en wil van de minister weten of zij dit standpunt deelt. De SP linkt het vergunningsvrij kappen aan het gebruik van biomassa en ziet het liefst een bovengrens van 0,1 ha. De SGP deelt deze wens op basis van extern onderzoek naar effecten van bomenkap op het bodemleven.

Lees dit hele artikel in het digitale magazine van Tuin en Landschap (met inlog).

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties