Vereniging van Gemeentelijke Bos- en Natuurterreineigenaren opgericht

Nunspeet en Venray hebben onlangs de Vereniging van Gemeentelijke Bos- en Natuurterreineigenaren (VGBNE) opgericht. Doel is het professioneel en bedrijfsmatig beheer van gemeentelijke bos- en natuurterreinen.

De gemeenten vinden het belangrijk dat de ruim 240 gemeenten in Nederland, in bezit van in totaal bijna 50.000 ha bos en natuur, zichtbaar worden en meedoen als professionele beheerders van bos en natuur. De twee gemeenten zijn de grootste bos en natuur bezittende gemeenten van Nederland.

Wethouder Van der Geest van Nunspeet benadrukt dat de VGBNE gemeenten in het bezit van bos en natuur wil binden op het gebied van bedrijfsmatig en professioneel beheer. „Het gaat dus niet om het praktische beheer zelf, maar om de randvoorwaarden. We willen meepraten over relevante thema’s rond bos- en natuurterreinbeheer.”

Lid VBNE
De VGBNE is lid geworden van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). In de VBNE werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit en het ministerie van Defensie samen op het gebied van hun bedrijfsvoering en het professioneel beheren van hun terreinen.

Lidmaatschap van de VBNE staat alleen open voor koepelorganisaties; individuele gemeenten kunnen geen lid worden van de VBNE. Door nu de VGBNE op te richten, kunnen gemeenten ook participeren in de VBNE.

Wethouder Busser van Venray: „Juist bij de VBNE kunnen we leren van andere professionele beheerders en gelijktijdig het specifieke geluid van de gemeentelijke beheerders inbrengen. Want als er iemand verstand heeft van maatschappelijk natuurbeheer, dan zijn wij dat wel.”