‘Vergroenen in tijden van bezuinigingen’

Vergroenen blijft mogelijk in tijden van bezuinigingen. De toekomst ligt in samenwerking, burgerparticipatie en ruimte voor commerciële initiatieven om groen te financieren. Dat zei Alexandra van Huffelen, wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte van de gemeente Rotterdam donderdag tijdens de Groene Poort in Den Haag.

„Ondernemers, gemeenten en buurtbewoners moeten elkaar opzoeken met vernieuwende ideeën om de stad te vergroenen. En dat kan vaak zonder dat dat bakken geld hoeft te kosten”, aldus Van Huffelen.

Zij ondersteunde deze stelling met tal van praktijkvoorbeelden uit haar stad. „Rotterdam heeft veel geïnvesteerd in groen en wil dat ook blijven doen. Het maakt de stad aantrekkelijker, veiliger, gezonder en prettiger. Maar er is niet altijd veel geld en sturing van de gemeente nodig. Vooral ook de – kleinere – initiatieven van particulieren en ondernemers zijn waardevol.”

Keuzes
Joop Spijker, projectleider bij Alterra, bracht naar voren dat veel gemeenten minder geld hebben voor groen en worstelen met het maken van keuzes. Hoe kan bewonersparticipatie helpen bij deze moeilijke opgave?

Van Huffelen gaf aan dat het belangrijk is dat de gemeente groene initiatieven makkelijk maakt. „We bieden ruimte en soms ook tools om groene initiatieven te ontplooien. Er is bijna niemand die groen geen goed idee vindt. Wel blijft het nodig om de winst die groen oplevert te blijven benadrukken.”

VHG-directeur Egbert Roozen constateerde dat het eigenaarschap van de openbare ruimte verschuift van overheid naar bedrijfsleven en burgers. Wat Van Huffelen betreft is dit een positieve ontwikkeling, die ook na de crisis mag blijven voortduren.