Verlenging geldigheid certificaat Tuinaanleg & Tuinonderhoud mogelijk

Hoveniers die in het bezit zijn van het bedrijfscertificaat Tuinaanleg & Tuinonderhoud krijgen extra tijd om zich te beraden of zij wel of niet meedoen aan een eventueel nieuw keurmerk.

Bij een aantal hoveniers staan op korte termijn audits gepland. Daarom geeft het Groenkeurbestuur de certificerende instellingen de mogelijkheid om de geldigheid van de certificaten Tuinaanleg & Tuinonderhoud die tussen 28 november 2016 en 1 maart 2017 aflopen, te verlengen tot 1 maart 2017.

In het verlengde daarvan kunnen ook de opvolgingsaudits die tussen nu en 1 maart 2017 moeten worden uitgevoerd, tot uiterlijk 1 maart 2017 plaatsvinden.

Tegemoetkoming
Deze tegemoetkoming komt voort uit het besluit om de huidige beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud, versie 2012, per 1 januari 2018 in te trekken. Op verzoek van enkele hoveniers gaat stichting Groenkeur onderzoeken of er een alternatief mogelijk is voor de huidige beoordelingsrichtlijn.

Ook de Groenkeur-bedrijven die bezig zijn om te schakelen naar de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening worden met bovenstaande coulanceregeling geholpen.