Verlenging toelating Rosacur

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocoden (Ctgb) heeft de toelating van Rosacur en Rosacur Spray verlengd. Beide middelen zijn alleen voor particulier gebruik.

Het middel Rosacur was toegelaten tot 28 februari 2014. De toelating wordt nu verlengd tot 31 oktober.

Rosacur is toegestaan als schimmelbestrijdingsmiddel in siergewassen in de tuin.

De toelating van het middel Rosacur Spray liep eveneens af op 28 februari. Het Ctgb heeft echter onverwacht de uitverkooptermijn verlengd tot 1 september 2014. Het middel mag nog tot 1 september 2015 worden gebruikt.

Rosacur Spray is toegestaan als schimmelbestrijdingsmiddel in siergewassen in de tuin en in kamerplanten.