‘Verloedering groen leidt tot aftakeling openbare ruimte’

Verslechtering of verloedering van openbaar groen leidt tot aftakeling van de openbare ruimte, een onaantrekkelijk vestigingsklimaat en toename van criminaliteit. Dat schrijft ABN Amro in het sectorrapport ‘Groen doet leven’.

Volgens het sectorrapport leidt groen in de leefomgeving tot positieve effecten zoals gezondere jeugd, een aantrekkelijke bebouwde omgeving en economische ontwikkeling van een gebied. Andersom kunnen ook negatieve effecten optreden wanneer er onvoldoende of onjuiste aandacht aan groen wordt geschonken.

Veronachtzaming van groen leidt tot extra hoge kosten als men achteraf de schade wil herstellen en het groen weer op niveau wil brengen.

Fijnstof
Een ander motief voor vergroening van de stedelijke omgeving is volgens de bank de bijdrage die groen levert aan de bestrijding van gezondheidsschade door slechte lucht.

„Bomen, heesters, planten en mossen helpen het schadelijke fijnstof uit de lucht te filteren. Drukke straten, scholen, speelplaatsen en kinderdagverblijven worden schoner als bomen en heesters in nabijgelegen parken en plantsoenen fijnstof en stikstofdioxide binden.”