Vertraging drukken nieuwe cao-teksten

Werkgevers en werknemers voeren dinsdag 8 april spoedoverleg over de nieuwe cao voor hoveniers en groenvoorzieners. Er bestaat onenigheid over het betalen van overuren op bijzondere feestdagen die op doordeweekse dagen vallen.

Terwijl de tekst voor de nieuwe cao al klaar lag om naar de drukker te worden verstuurd, bleken de vakbonden en de werkgevers van mening te verschillen over het meetellen van gewerkte uren op bijzondere feestdagen.
Als iemand op een feestdag moet werken, dan geldt dat 7,4 uur meetelt voor het Jaar Uren Model (JUM). Daar bovenop ontvangt de werknemer een toeslag van 200% over de gewerkte uren.
Als een werknemer echter 8 uur werkt op een feestdag, dan telt volgens de werkgevers alleen 7,4 uur mee voor de JUM, maar ontvangt hij wel over 8 uur een toeslag van 200%. De vakbonden zijn echter van mening dat alle gewerkte uren meetellen voor de norm. Dit betekent dat 8 uur meetelt voor het JUM en daarbovenop de toeslag geldt.
Op 8 april overleggen de vakbonden met de werkgevers om tot een akkoord over dit punt te komen. Hierdoor loopt het drukken van de nieuwe cao-teksten vertraging op.