Vervolg gebruikswaardenonderzoek laanbomen

De LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen wil het gebruikswaardeonderzoek laanbomen een vervolg geven. De komende maanden vindt op initiatief van de cultuurgroep een brainstormbijeenkomst plaats.

Het gebruikswaardenonderzoek in laanbomen heeft ruim twaalf jaar gelopen. In 2012 is het op de Floriade afgesloten met een congres.

De komende maanden zal op initiatief van de Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen een brainstormbijeenkomst gaan plaatsvinden. Hiervoor worden organisaties en personen uitgenodigd die hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Gebruikswaarden, oftewel ‘wanneer is welke boom het best inzetbaar?’ en ‘welke eigenschappen heeft een boom?’ zijn essentieel voor het slagen van een beplanting. Dit is zowel voor de kweker als voor de afnemer van belang.