Verzoek om verbod neonicotinoïden afgewezen

De rechtbank heeft een verzoek van de Bijenstichting om de toelating van een aantal middelen op basis van neonicotinoïden te schorsen, afgewezen. De stichting had een kort geding aangespannen vanwege een normoverschrijding van imidacloprid in het oppervlaktewater.

De Bijenstichting heeft volgens de uitspraak geen gegevens aangeleverd waaruit blijkt dat er zodanige risico’s voor bijen en hommels zijn verbonden aan het gebruik, dat de toelating zou moeten worden opgeschort. Daarnaast leent een kort geding zich er volgens de rechter niet voor om de vraag of het CTGB de procedures juist heeft uitgevoerd te beantwoorden.

Middelen
Het gaat om de middelen Admire, Gaucho Tuinbouw, Kohinor 700 WG, Maxforce en Merit Turf op basis van imidacloprid en Cruiser op basis van thiametoxam.