VHG: Troonrede slaat spijker op zijn kop

Niet bezuinigen, maar investeren in baanbehoud, goede voorzieningen en een schoon land. Voor Branchevereniging VHG slaat de Troonrede hiermee de spijker op zijn kop. VHG-directeur Egbert Roozen „De coronacrisis heeft er stevig ingehakt en we zullen ons schrap moeten zetten om de effecten op de langere termijn het hoofd te bieden. Niet alleen economisch, maar ook sociaal.”

Roozen waardeert de manier waarop in de Troonrede aandacht is geschonken aan hoe corona iedereen heeft geraakt. „Ik ben er blij mee, dat ook de ondernemers hier met name zijn genoemd. Zij kunnen blijven rekenen op steunmaatregelen om deze economisch moeilijke tijd door te komen.”

Inzet op bij- en herscholing

VHG vindt ook de inzet op bij- en herscholing positief, zodat mensen in hun baan behouden kunnen blijven of wellicht de overstap kunnen maken naar een andere branche met meer baanperspectief.

Roozen: „Ik ondersteun van harte, samen met MKB-Nederland en VNO-NCW, dat we investerend uit deze crisis moeten komen. Het kabinet gaat onder andere maatregelen nemen om publieke voorzieningen te versterken, waarbij ook een aantrekkelijke leefomgeving als thema in de Troonrede is genoemd. Ik zie dit als een erkenning van het belang en de waarde van onze leefomgeving en ben benieuwd hoe het kabinet dit verder gaat invullen. Begin augustus stuurde VHG nog een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om vooral in het groen te blijven investeren.”

Minister van Financiën Hoekstra presenteert het koffertje met de Miljoenennota in de Tweede Kamer. (Foto: Ministerie van Financiën)
Grotere rol Rijksoverheid

Positief is VHG ook over de grotere rol, die de Rijksoverheid wil gaan innemen in het ruimtelijke beleid in ons land. Er ligt een grote bouwopgave en een stevig klimaatvraagstuk op tafel, waarvoor regie en een samenhangend beleid met provincies, waterschappen en gemeenten nodig zijn.

VHG pleitte een aantal jaren geleden al voor een Minister van Groen om meer nationale afstemming te bereiken. Door het innemen van de regierol in de ruimtelijke ordening door de minister van Binnenlandse Zaken, ziet VHG haar wens in vervulling gaan. Groen in het bebouwde gebied komt hiermee nog meer op de nationale beleidsagenda te staan en dat biedt kansen voor de groene sector.

Klimaatnota

VHG gaat zich verder in de kabinetsplannen voor 2021 verdiepen en bepalen waarop aangehaakt kan worden. In het najaar verschijnt er een Klimaatnota, waarin wordt aangegeven hoe de circulaire economie verder gestimuleerd kan worden. Het kabinet noemt ook maatregelen op het gebied van sociale werkvoorziening, waar VHG zich op gaat oriënteren.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties