VHG Vakgroep Boomspecialisten opent register voor ETT’ers

    VHG Vakgroep Boomspecialisten opent een register voor houders van het certificaat European Tree Technician. Ook biedt de vereniging deze professionals de mogelijkheid om kennis te delen, nieuwe kennis met elkaar te ontwikkelen en zich als beroepsgroep meer zichtbaar te maken voor potentiële opdrachtgevers.

    Iedereen die een ETT-certificaat heeft, kan zich melden bij VHG Vakgroep Boomspecialisten en zich laten toevoegen aan het register via www.vhg.org. Potentiële opdrachtgevers kunnen het register online raadplegen voor een gekwalificeerde boomdeskundige in de eigen regio.

    Kennisbijeenkomsten
    Jaarlijks organiseert de vakgroep kennisbijeenkomsten, exclusief met en voor deze geregistreerde ETT’ers. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 2 mei 2017 en zal gaan over de belangrijke functies van bomen in de stedelijke omgeving en de rol van de ETT’er in het beheer en onderhoud.

    In Nederland zijn zo’n kleine 200 European Tree Technicians (ETT’ers) actief. ETT’ers werken als boomadviseur, onderzoeker, boombeheerder, coördinator en/of toezichthouder bij werkzaamheden aan, in en nabij bomen.