Tuin en Landschap Tips Vijf tips voor duurzame inzetbaarheid

Vijf tips voor duurzame inzetbaarheid

0

Stigas heeft een scan samengesteld die een actueel beeld geeft van de ontwikkelingen in gezond, veilig en vitaal werken in de agrarische en groene sector. De publicatie geeft aanknopingspunten om duurzame inzetbaarheid in de sector te realiseren.

Zorgen dat werkenden op een gezonde, veilige en productieve manier de eindstreep gaan halen en voorkomen dat meer mensen voortijdig aan de zijlijn komen te staan, is één van de grootste uitdagingen de komende jaren. Vooral de lichamelijke belasting in combinatie met uitdagingen op het vlak van vitaliteit en loopbaan vragen om een actieve aanpak.

Stigas zet de prioriteiten op een rij, om duurzaam werken te bevorderen:

– Start met de RIE van Stigas: dit is een eerste stap om systematische werk te maken van
gezond, veilig en duurzaam werk.

– Hou de aandacht vast door verbeteracties uit te voeren die voortvloeien uit de RIE.

– Denk tijdig na over de inzetbaarheid van uzelf of medewerkers in de toekomst en
ondersteun werknemers hierbij. U hoeft niet alles zelf te bedenken of te doen. Volg
samen een voorlichting, workshop of haak aan bij één van de programma’s van Stigas
voor persoonlijk advies, bijvoorbeeld het thema Zero Accidents 2020.

– Koppel gezond, veilig en duurzaam werken aan de bedrijfsstrategie. Als deze aspecten
integraal onderdeel zijn van het ondernemingsbeleid is dat de beste garantie voor
structurele aandacht.

– Sta ook als werknemer tijdig stil bij de vraag of u het werk dat u nu doet tot aan uw
pensioen kunt en wilt uitvoeren. Neem ook zelf verantwoordelijkheid voor uw eigen
inzetbaarheid, nu en in de toekomst.

Download of bekijk de scan van Stigas.

Reageer op dit artikel

avatar