Voor eind van het jaar sectorplan hoveniers

Sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzieningssector willen voor het eind van het jaar een sectorplan indienen bij het ministerie van Sociale Zaken. Hierin staan maatregelen om leerlingen en vakkrachten aan het werk te krijgen.

De sociale partners maken zich zorgen over arbeidsmarktsituatie in de sector. Door de crisis worden werknemers ontslagen en moeten bedrijven sluiten. Leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) krijgen als gevolg hiervan geen kans om het vak te leren.

Ook investeren bedrijven weinig in de ontwikkeling van medewerkers. Dit terwijl er in de toekomst veel kansen liggen voor de sector: de verduurzaming van de leefomgeving, bewustwording van de economische en maatschappelijke waarde van groen en verschuivingen in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Nu investeren
Om voldoende goed geschoolde mensen in de groenbranche aan het werk te krijgen en te houden, willen de partijen nog deze winter extra investeren in de kwaliteit van de medewerkers en bbl-leerlingen. Bij deze extra investeringen wordt door middel van een sectorplan cofinanciering van SZW gevraagd. De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal twee jaar.

De sociale partners in de hoveniers- en groenvoorzieningssector zijn Branchevereniging VHG, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten.