Voor grip op Ambrosia is mentaliteitsverandering nodig

”De oproep van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om de hooikoortsplant Ambrosia massaal met elkaar te bestrijden lijkt mij niet zinnig. Bestrijden betekent vechten en dat gevecht gaan we sowieso verliezen. Dat geldt voor alle onkruidbestrijding. De natuur zal het op den duur altijd winnen.

Het is vervelend dat Ambrosia heftige allergische reacties oproept en het hooikoortsseizoen verlengt, maar veel planten en bomen roepen allergische reacties op. Die gaan we toch ook niet allemaal bestrijden? Het is waar dat Ambrosia een invasieve exoot is, maar om hem daarom massaal te gaan uitroeien lijkt mij geen goede zaak. Hij heeft hier blijkbaar vaste grond onder de voeten; dat is een onomkeerbaar feit. We moeten zien dat we een goede manier vinden om daarmee om te gaan.

Dat Ambrosia het hier zo goed doet, komt enerzijds door de klimaatverandering. Daar hebben we weinig invloed op. Maar anderzijds wordt de massale verspreiding ervan vooral door ons mensen veroorzaakt en dáár hebben we wel invloed op. Bijvoorbeeld omdat we de laatste jaren vogels massaal zijn gaan bijvoeren en in vogelvoerzaad zit zaad van Ambrosia vermengd. Waarom doen we dit? Dat kan toch ook anders? Bijvoorbeeld door je vaste planten in de tuin ’s winters niet te snoeien. Daar blijven heel veel insecten in zitten die als voer kunnen dienen voor vogels. Dat betekent wel dat mensen tevreden moeten zijn met een tuin die er wellicht minder netjes uitziet dan ze gewend zijn.

Een tweede reden is het gesleep met grond waardoor Ambrosia overal de kop opsteekt. Ambrosia komt met name voor op verstoorde gronden. Er wordt momenteel op grote schaal grond vervoerd, door wegenbouw en stedenbouw, maar ook bij de aanleg van parken en tuinen wordt er veel grond afgegraven. Dit kan toch ook anders? Om grip op Ambrosia te krijgen is een mentaliteitsverandering nodig. Het probleem is veelomvattender, we moeten veel verder in de keten terug nadenken wat de consequenties zijn van ons handelen. Dat gaat verder dan Ambrosia bestrijden daar waar ze de kop opsteekt. Natuurlijk, het is ook allemaal werk, maar is dat de manier waarop we de natuur willen doorgeven?”

Elly Borsboom
eigenaar Happy Gardens in Roden