Voorlichtingsbijeenkomsten over Subsidieregeling praktijkleren

Wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Kom dan naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten. Deze vinden op diverse data en locaties plaats.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Hiervoor stelt het ministerie jaarlijks € 205 miljoen beschikbaar. RVO.nl voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie.

Voor wie?
De bijeenkomst is interessant voor: bedrijven; opleidingsbedrijven; onderwijsinstellingen; intermediairs; geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de Subsidieregeling praktijkleren.Tijdens de voorlichtingssessies beantwoorden adviseurs van de Rijksdienst direct uw vragen.

Data bijeenkomsten
De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op verschillende data en locaties. Alle bijeenkomsten zijn van 9.30 – 12.00 uur:
Dinsdag 24 maart 2015 – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
Donderdag 2 april 2015 – KvK Amsterdam
Donderdag 9 april 2015 – KvK Eindhoven
Dinsdag 14 april 2015 – Hotel Haarhuis in Arnhem
Dinsdag 21 april 2015 – Dominicanenklooster in Zwolle
Donderdag 23 april 2015 – KvK Amersfoort

Deelname is kosteloos en maximaal 2 deelnemers per organisatie mogen zich aanmelden. Dit kan via het online registratieformulier.

Aanvraagperiode 2015
De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. In 2015 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2014 – 2015 vanaf 2 juni 2015 tot en met uiterlijk 15 september 2015 voor 17.00 uur.