Voorzichtig herstel vlinderstand

Voor het eerst sinds de start van de vlindertelling begin jaren negentig gaan er iets meer soorten dagvlinders in aantal voor- dan achteruit. Dit blijkt uit cijfers van CBS en de Vlinderstichting op het Compendium voor de Leefomgeving.

Tussen 2006 en 2015 is het aantal vlinders van twintig verschillende soorten toegenomen. Dat zijn er bijna twee keer zo veel als de elf soorten waarvan het aantal afnam. Bij de overige 21 soorten dagvlinders bleef de stand gelijk, of was de trend niet vast te stellen. Over de hele periode vanaf 1992 waren er juist meer soorten waarbij de populatie afnam (23), dan waarbij het toenam (16).

Trend
Met name een aantal zeldzame en bedreigde soorten, zoals de grote parelmoervlinder, kleine heivlinder en zilveren maan, vertonen een voorzichtig herstel nadat ze tien jaar geleden hun dieptepunt bereikten. Van deze vlinders was er rond 2006 nog maar 10% of minder van de populatie uit begin jaren negentig over. Er zijn ook zeldzame soorten die nog steeds in aantal achteruitgaan, zoals de bruine eikenpage. Maar ook de argusvlinder, twee decennia geleden nog een vlinder die je overal tegenkwam, is nu bijna verdwenen.

Natuurbescherming
Er is de afgelopen jaren veel gedaan aan natuurbescherming, gericht op het herstel van de leefgebieden van bedreigde vlinders. Daarnaast heeft klimaatverandering gezorgd voor een lichte temperatuurstijging. Vlinders zijn koudbloedige dieren die in veel gevallen profiteren van warmere zomers. Door hun korte levenscyclus kunnen vlinders snel reageren op veranderde leefomstandigheden.