‘Voorzichtig met Sociale Werkplaatsbedrijven’

Gemeenten moeten voorzichtig zijn met hun Sociale Werkplaatsbedrijven en een zorgvuldige afweging maken over de toekomst ervan. Die oproep doet ABU-voorzitter Aart van der Gaag.

Van der Gaag is het werkgeversboegbeeld van het 100.000-banenplan. De sociale werkplaatsen zijn volgens hem nodig om van het banenplan voor mensen met een arbeidsbeperking tot een succes te maken.

Participatiewet
Met de komst van de participatiewet verandert er veel, ook wat betreft de positie van SW-bedrijven. Veel gemeenten moeten nu beslissen hoe ze de rol zien van de SW-bedrijven in de nieuwe situatie. In diverse gemeenten dreigt de SW-voorziening gestopt te worden zonder dat helder is wat daar voor in de plaats komt, waarschuwt Van der Gaag.

SW-bedrijven
De sociale werkplaatsen vormen echter een belangrijke partner bij de invulling van het 100.000-banenplan, stelt hij. Deze 100.000 banen moeten in 2026 gerealiseerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

SW-bedrijven kunnen partners worden van lokale werkgevers en overheden voor de invulling van de participatiewet. Een goed functionerende sociale werkplaats in de regio is daarmee van belang. „Kijk goed naar de benodigde infrastructuur”, luidt de oproep van Van der Gaag.