Voorzichtig optimisme in groensector

Bijna een derde van de VHG-leden is positief tot zeer positief over het eerste kwartaal van dit jaar. Daartegenover staat dat ruim 20% negatief tot zeer negatief is. Dat blijkt uit de Economische Barometer van de VHG.

Medio december heeft VHG haar leden gevraagd naar hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2015. Denken zij een beter, gelijk of slechter resultaat te behalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar? 31,5% was positief en gaf aan dat het resultaat zal verbeteren.

Van de ondervraagden is 20,2% negatief tot zeer negatief over het eerste kwartaal van dit jaar. Dit is in lijn met het gematigd positieve macro-economische beeld met een licht stijgend consumentenvertrouwen en bruto binnenlands product.

Respons
Aan de poll namen dit keer 213 VHG-leden deel. Dat is circa 21% van de ruim 1.000 leden en een lichte stijging ten opzichte van de vorige poll. De volgende poll wordt aan het einde van het eerste kwartaal verstuurd. Dan wordt gevraagd naar de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2015.