WUR vindt schimmels die engerlingen en emelten aanpakken

Wageningen UR heeft vijf schimmels gevonden die 90 tot 100% van de engerlingen en emelten doden. Een nieuwe biologische aanpak van bodemplagen is daarmee een stap dichterbij, concluderen onderzoekers.

De onderzoekers uit Wageningen gingen voor het onderzoek naar Zwitserland. Zij groeven er tachtig planten met kluit uit in extensief beheerde weiden. In de nabijgelegen intensief beheerde weiden gaven de engerlingen grote schade terwijl de extensief beheerde weiden daar geen last van leken te hebben.
De Wageningse onderzoekers isoleerden daarop schimmels van de wortels en testten de werking tegen engerlingen en emelten.

Veelbelovend
De resultaten zijn veelbelovend. Vijf van de isolaten doodden meer dan 90% van de engerlingen en zes isolaten doodden zelfs 100% van de emelten (larven van de langpootmug, een plaag in met name graslanden). Hoopgevend is bovendien dat de schimmels prima in de bodem overleven als er geen plaaginsecten zijn.

De onderzoekers hebben goede hoop dat de gevonden schimmels ook effectief zullen blijken in het bestrijden van andere plaaginsecten in de bodem, zoals snuitkevers.

Beeld Wageningen UR