Waarschuwing Almere voor afmaaien orchideeën

De gemeente Almere heeft een officiële waarschuwing gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wegens het afmaaien van beschermde orchideeën. Dat schrijft Natuurbericht.nl.

Eind mei constateerden meerdere leden van de Werkgroep Europese Orchideeën (WEO) afzonderlijk van elkaar dat nabij Almere orchideeën waren afgemaaid. De werkgroep deed daarop aangifte van de overtreding.

De vindplaats nabij de Hollandse Brug is al jaren bekend bij diverse leden van de WEO. Op de plek groeien tienduizenden exemplaren van Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), honderden exemplaren van zowel Rietorchis (Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa) als Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata).

Flora- en faunawet
In Nederland zijn specifieke planten- en diersoorten beschermd middels de Flora- en faunawet. Hiervoor gelden zogenaamde verbodsbepalingen die moeten zorgen voor een gunstige staat van instandhouding.

De WEO stelt dat, ondanks herhaaldelijke verzoeken bij de gemeente, er geen gehoor wordt gegeven aan de bescherming van groeiplaatsen met orchideeën. „Ondanks dat de gemeente een gedragscode heeft waarin beschreven staat hoe zij omgaat met beschermde planten en dieren, doet de praktijk hier afbreuk aan.”

De werkgroep wil graag samen met de gemeente zoeken naar een oplossing.