Wageningen trapt af voor Jaar van de Bodem

Als aftrap voor het jaar van de bodem legden op maandag 26 januari verschillende Wageningse instellingen en organisaties een steen in de Walk of Fame op de campus. Verenigd in de Wageningen Soil Network werkgroep organiseren ze dit jaar activiteiten die met de bodem te maken hebben.

Er zijn diverse congressen gepland voor wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven en worden er activiteiten georganiseerd voor het algemene publiek. Eén van de deelnemers, ISRIC, start dit jaar bijvoorbeeld met het Virtual World Soil Museum, waardoor online niet alleen de 80 profielen uit het fysieke museum bekeken kunnen worden, maar ook die 920 die nu in de kelder liggen.

Deelnemers
Tot de deelnemers behoren op dit moment Wageningen University, Alterra en andere instituten van Wageningen UR, ISRIC World Soil Information, het Centre for Soil Ecology en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). De op dit moment geplande activiteiten van het Wageningen Soil Network zijn te bekijken op www.wageningensoilnetwork.nl.