Waterschap Aa partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Waterschap Aa en Maas heeft zich aangesloten als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit Deltaplan zet zich in voor een Nederland waar mens én natuur ruimte hebben om zich te ontplooien.

Ernest de Groot, lid van het dagelijks bestuur van Aa en Maas: „Via onze aanpak van klimaatadaptatie en waterkwaliteit kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en herstel van biodiversiteit.”

Resultaten

Zorgvuldig handelen ten aanzien van biodiversiteit zit al stevig verankerd in beleid en uitvoering. In het werkgebied van Aa en Maas zijn hiervan al diverse resultaten te zien in de vorm van ecologische verbindingszones, beekherstel en natuurvriendelijke oevers.

Momenteel wordt er dan ook hard gewerkt aan het opstellen van een Actieplan biodiversiteit. Naast fysieke maatregelen zoals het bloemrijk inzaaien van dijken, het toepassen van dood hout en het extensiever beheren van terreinen krijgt bewustwording speciale aandacht.

Overgangen

Bart Simons, adviseur robuust watersysteem bij Aa en Maas: „De biodiversiteit op het land en in het water zijn nauw met elkaar verbonden. Als waterschap hebben wij, met onze honderden kilometers watergang en aangrenzende oeverzones, dijken en andere terreinen een unieke positie als beheerder van de overgangen tussen deze twee werelden. Juist die hebben voor biodiversiteitsherstel veel potentie.”

Juist de overgangen tussen land en water hebben voor biodiversiteitsherstel veel potentie.

Andersom helpt een biodivers en robuust watersysteem het waterschap met de uitdagingen die er zijn op het gebied van waterkwaliteit, plaagsoorten en het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.”

Beweging voor biodiversiteitsherstel

Het bestuur van Deltaplan voor biodiversiteit hoopt dat meer waterschappen volgen: „We vinden het fantastisch dat steeds meer organisaties deel uitmaken van onze beweging voor biodiversiteitsherstel, van overheden en financiers tot onderzoeksinstellingen en boerenorganisaties. We zijn allemaal heel verschillend, maar we hebben een gezamenlijk doel: in 2030 is Nederland een florerende delta voor mens én natuur.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties