Waterschap gaat reuzenberenklauw chemisch bestrijden

Waterschap Scheldestromen gaat de komende drie jaar als proef de reuzenberenklauw chemisch bestrijden. Mechanisch bestrijden van de reuzenberenklauw werkt volgens het waterschap averechts.

De reuzenberenklauw heeft zich de afgelopen jaren explosief verspreid. Op locaties waar de plant door middel van maaien is bestreden, is geen afname maar eerder een toename van het aantal exemplaren zichtbaar.

Deze toename wordt niet alleen door natuurlijke verspreiding veroorzaakt, maar ook door menselijke verspreiding. De zaden blijven kleven aan banden van trekkers en maaiers.

Gevaar voor volksgezondheid
Door deze toename ontstaan er onveilige situaties doordat weggebruikers in aanraking kunnen komen met de plant. Daarnaast dringen zij de inheemse beplanting terug waardoor de biodiversiteit afneemt en vormen ze een gevaar voor de volksgezondheid.

Om verdere verspreiding van de reuzenberenklauw tegen te gaan, worden in de periode 2015-2017 groeiplaatsen van de reuzenberenklauw als proef chemisch bestreden. In 2017 wordt een eindevaluatie gehouden.