Waterschap Scheldestromen plant ruim duizend bomen

Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen is op 1 december gestart met het aanplanten van in totaal 1.013 bomen en 10.790 struiken. De nieuwe bomen en struiken worden op dertig plekken verspreid over Zeeland aangeplant.

De werkzaamheden vloeien voort uit het groenbeleidsplan van het waterschap. Dit plan zorgt voor veilige en gezonde beplanting. Vaak verwijdert het waterschap het ene jaar oude beplanting om op dezelfde plaats het volgend jaar nieuwe beplanting aan te brengen. Eind januari 2015 zullen de werkzaamheden naar verwachting afgerond zijn.

Het doel van de nieuwe beplanting is het verjongen van het landschapsbeeld en het vervangen van oude en eventueel zieke bomen en struiken. Niet elke oude of zieke boom wordt gerooid. Het kan voorkomen dat nesten van beschermde vogelsoorten in de boom zitten. In dat geval wordt de boom gemarkeerd en niet gerooid.

Verplicht
Behalve het waterschap dragen gemeente en provincie ook zorg voor hun bomenbestand. In de meeste gevallen zijn overheden in het buitengebied verplicht om evenveel groen in het land-schap terug te brengen als ze hebben verwijderd.

Het assortiment aan te planten struiken bestaat uit veldesdoorn, kornoelje, kardinaalsmuts, liguster, meidoorn, els, vlier, boswilg en gelderse roos. De boomsoorten zijn populieren, essen, wilgen, esdoorns, walnoten, linden, abelen en eiken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Zandee uit Kloetinge. Het plantmateriaal zelf is afkomstig van een kweekbedrijf uit Zundert.