Waterschappen werken aan Beverprotocol

Aa en Maas werkt samen met de provincie Noord-Brabant en andere waterschappen aan een Beverprotocol. Hierin komen afspraken over waterbeheer op locaties met bevers.

Deze week werd een dode bever aangetroffen in een vangfuik in Grave, een locatie die niet bekend was als leefgebied van deze beschermde diersoort.
Door over te stappen op aangepaste bevervriendelijke fuiken, voorkomt waterschap Aa en Maas herhaling van het incident. Mocht een bever in de fuik terecht komen, kan deze er zelf uit ontsnappen. De fuiken worden gebruikt om vismigratie in kaart te brengen.

Opmars
De bever is aan een succesvolle opmars bezig. Dat is mede te danken aan de bevervriendelijke vispassage in de Maasdijk bij spuisluis Crèvecoeur in ’s-Hertogenbosch en het natuurlijk inrichten van de beekmondingen langs de Maas.

De bever is aan een succesvolle opmars bezig in Nederland.