Waterweggemeenten willen gezamenlijk participatiebedrijf

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen een gezamenlijke organisatie oprichten voor de drie sociale diensten en sociale werkvoorzieningen. Het is de bedoeling dat dit nieuwe regionale participatiebedrijf, Stroomopwaarts geheten, op 1 januari 2015 van start gaat.

Vanuit de drie gemeenten worden gefaseerd taken ondergebracht bij Stroomopwaarts. Dat hebben de drie colleges van B en W unaniem besloten. Met deze nauwe samenwerking kunnen de drie gemeenten sterker inspelen op de regionale arbeidsmarkt. Werkgevers laten zich immers niet beperken door gemeentegrenzen.

De Waterwegsteden werken hiervoor al samen in het project Baanbrekend, dat voor werkzoekenden bemiddelt. Dankzij de schaalgrootte en bundeling van kennis, ervaring, kwaliteit en capaciteit kunnen cliënten beter en sneller worden geholpen.

In Stroomopwaarts komen op termijn 350 ambtenaren te werken plus de medewerkers van de sociale werkvoorzieningen van de drie gemeenten. De drie colleges vormen het algemeen bestuur. De gemeenteraden moeten zich nog over de plannen uitspreken.