Webinar over De circulaire en groene stad

Platform31 organiseert 23 april een webinar over De circulaire en groene stad. Deze bijeenkomst is interessant voor beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincies en de Rijksoverheid.

Tijdens de webinar verbinden experts uit wetenschap, beleid en praktijk wetenschappelijk onderzoek uit het VerDuS onderzoeksprogramma Smart Urban Regions of the Future aan lopende projecten in de stedelijke en regionale praktijk.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het aanjagen van een circulaire maatschappij. Dit doen ze door zelf het goede voorbeeld te geven in hun inkoopbeleid, door bewustwording bij consumenten te vergroten en door circulariteit mee te nemen in gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om een nieuwe verbindende rol van gemeenten.

Klimaatadaptieve maatregel

Het vergroenen van de stedelijke omgeving levert op verschillende terreinen winst op. Het is een klimaatadaptieve maatregel, bij wateroverlast of juist bij hittestress, maar draagt ook bij aan een aantrekkelijke en leefbare stad. Hoe zorg je ervoor dat groen op waarde wordt geschat en op welke manier kun je bewoners en bedrijven bij vergroening betrekken? Hoe kun je met groen ook bijdragen aan de leefbaarheid van gebieden?

Programma

De volgende experts bieden inzicht:

-VerDuS SURF onderzoeker Pauline van den Berg doet onderzoek naar de beleving van openbaar groen in de stad. Ze brengt in beeld in hoeverre de openbare ruimte voldoet aan de huidige eisen en wensen van gebruikers.

-Ineke van Vliet van RVO – en voormalige trekker van de Agenda Stad City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’ – vertelt over het belang en de mogelijkheden van investeren in toekomstbestendige bedrijventerreinen en de rol van groen hierbij.

Kijk voor het hele programma en om in te schrijven op de website van Platform31. Deelname aan de webinar is gratis.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties