Website De Groene Stad vernieuwd

iVerde heeft de website De Groene Stad nieuw leven ingeblazen. De Groene Stad zal de vernieuwde website continu blijven actualiseren met informatie over de maatschappelijke, economische en functionele waarde van groen.

Met haar internationale tak The Green City zal De Groene Stad bovendien haar positie in het internationale netwerk verder uitbouwen.

Het doel van het kennisplatform De Groene Stad is het maatschappelijke besef over de baten van groen verder te laten groeien. Met behulp van de nieuwe website worden overheden, instellingen en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied geïnformeerd over de functionele eigenschappen van groen en op welke manieren groen optimaal kan worden ingezet.

De site bevat eigen berichten, maar ontsluit ook bestaande – wetenschappelijke -kennis over de toepassing van groen. Dit alles is onderverdeeld in zes pijlers: gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit, sociale cohesie en trends.

Op www.degroenestad.nl kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief van De Groene Stad. In de loop van mei wordt begonnen met het regelmatig toezenden van nieuwsbrieven.