Website iVerde online

De website van iVerde is nu online en wordt de komende weken verder uitgebreid. Via de site wordt de bewustwording en kennis van het belang van ‘openbaar groen’ bij professionals en particulieren vergroot.

De activiteiten van De Groene Stad, samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van groenvoorziening en groenbeheer, worden voortgezet door stichting iVerde. Deze stichting – opgericht door VHG, Anthos en LTO – streeft vergelijkbare doelen na.

De inhoud van de site De Groene Stad zal worden geactualiseerd en opgenomen binnen de nieuwe site.

Stichting iVerde is opgericht door Anthos – de organisatie van boomkwekers -, de hoveniers- en groenbedrijven verenigd in de VHG en de Vakgroep Bomen & Vaste Planten van LTO.