Website Landschapstriënnale 2014 in de lucht

De website over de Landschapstriënnale 2014 is in de lucht. Op de site zijn onder meer het programma en de locaties van het landschapsarchitectuurevenement te vinden.

De Landschapstriënnale vindt volgend jaar van eind mei tot eind september plaats in park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen.

Grote thema’s
Dit kilometers grote park is volgens hoofdcurator Henk van Blerck van bureau Schokland exemplarisch voor de twee grote thema’s waar de Nederlandse landschapsarchitectuur de komende jaren mee te maken krijgt: waterberging en het agrarisch cultuurlandschap als recreatieruimte.

Op drie verschillende locaties in Lingezegen – De Park, De Bredelaar en Landgoed Doornik – vinden evenementen plaats voor zowel de vakman als voor het grote publiek. Voor meer informatie: www.landschapstriennale.nl