Werkervaringsplaatsen leiden tot vaste aanstelling

Mensen met een uitkering kunnen sinds april in Roosendaal werkervaring opdoen bij het gemeentelijke team Openbare Werken in de plantsoenen en het overig openbaar gebied. Inmiddels zijn twee mensen via werkervaringsplaatsen in dienst genomen bij een hoveniers-uitzendbureau.

Er zijn in totaal twintig werkervaringsplaatsen. Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS) en de gemeentelijke teams ‘Werk’ en ‘Openbare Werken’ maakten afspraken over de inzet van uitkeringsgerechtigden bij het onderhoud van het gemeentelijk groen.

Afhankelijk van interesses en mogelijkheden worden ze na een screening ingezet bij de buitenploegen van Openbare Werken.

Trainingen
Naast het opdoen van werkervaring volgen ze trainingen voor het gebruik van machines zoals bladblazers, gemotoriseerde snoeischaren en bosmaaiers. Ook worden ze geïnstrueerd over veilig werken langs de weg.

Twee mensen zijn inmiddels vanuit de bijstand in dienst genomen door Agridienst uitzendbureau en worden ingezet bij groenaannemers en beplantingswerken.

Wethouder Openbare Werken Saskia Schenk: „Door deze samenwerking en de werkervaringsplaatsen krijgen werkzoekenden zicht op een reguliere baan. De gemeente hoopt op deze manier een kweekvijver te vormen, inclusief opleiding en training, voor gemotiveerde werkzoekenden in het groen.”