‘Werkgever betaalt straks voor zieke flexwerker’

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) maakt zich zorgen over de gevolgen van de nieuwe ziektewet voor flexwerkers. Bij ziekte blijft de werkgever veel langer verantwoordelijk voor tijdelijk personeel.

Aart van der Gaag, directeur van de ABU, zegt tegen de NOS dat bedrijven volgend jaar strenger zullen selecteren aan de poort. Mensen met een ‘vlekje’ op hun cv zullen daardoor minder snel een baan vinden.

Door de nieuwe ziektewet die op 1 januari ingaat, blijven werkgever tot tien jaar verantwoordelijk voor het uitbetalen van het loon van de zieke medewerker. Nu houdt de verantwoordelijkheid van de werkgever op als de tijdelijke werknemer ziek wordt en ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid.

ABU is bang dat straks bijna niemand meer uitzendkrachten durft aan te nemen. De nieuwe wet geldt voor bedrijven met een loonsom vanaf €300.000. In de praktijk komt dat neer op een bedrijf met tien of meer werknemers.