Westrom en Risse Groen samen in openbare ruimte

Westrom en Risse Groen hebben een contract getekend voor samenwerking in de openbare ruimte. De bedrijven zijn per 1 januari 2014 samengegaan als Risse-Westrom Groen.

Risse Groen is een joint venture bestaande uit sociale werkvoorziening de Risse Groep en private partner Vebego International. Nu sluit ook sociale werkvoorziening Westrom zich bij deze joint venture aan.

In toenemende mate is het beleid van Westrom en de Risse Groep gericht op het regulier tewerkstellen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vergroot de kansen op doorstroming naar een ‘gewone’ baan.

Per 1 januari is de meerderheid van de cultuur- en civieltechnische activiteiten van Westrom overgedragen aan Risse-Westrom Groen. De 250 medewerkers van Westrom die de overstap maken, worden gedetacheerd bij het nieuwe samenwerkingsverband.

Door de krachten te bundelen, kunnen Westrom en de Risse Groep werk behouden en creëren voor de huidige en toekomstige medewerkers. Voor Vebego betekent deelname een forse groei in omzet en beschikbaarheid van arbeidspotentieel in een krimpende arbeidsmarkt. De drie partijen zijn ervan overtuigd dat Risse-Westrom Groen een belangrijke rol gaat spelen in het onderhoud van groen en cultuurtechnische activiteiten in Midden-Limburg.