Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014

Het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minimumlonen voor 2014 bekendgemaakt.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2014.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2014:

€1.485,65 per maand;
€342,85 per week;
€68,57 per dag.

Kijk voor een overzicht van alle minimumlonen op de site van de Staatscourant.