Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.

Per 1 januari 2016 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. In vergelijking met 1 juli 2015 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,11%.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2016:

€1.524,60 per maand;
€351,85 per week;
€70,37per dag.

Kijk hier voor de bekendmaking in de Staatscourant.