Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

Op 1 juli 2014 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2014:

– €1.495,20 per maand;
– €345,05 per week;
– €69,01 per dag.

Bekijk de uitgebreide tabellen in de Staatscourant.