Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Kijk voor de nieuwe bedragen op de website.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2015:

€1.507,80 per maand;
€347,95 per week;
€69,59 per dag.

Kijk voor de uitgebreide tabellen op de site van de Staatscourant.