Wie is verantwoordelijk voor het Nederlandse landschap?

Landwerk organiseert het midzomerlandschapsdebat, dat op vrijdag 20 juni in Park Lingezegen wordt gehouden. Wie is verantwoordelijk voor het Nederlandse landschap? Die vraag staat centraal.

Met het verschijnen van de structuurvisie infrastructuur en ruimte is het Nederlandse landschapsbeleid op nationaal niveau beëindigd. Daarmee hangt de verantwoordelijk voor het landschap in de lucht. Volgens Landwerk is het daarom hoog tijd voor een goed gesprek over de vraag wie verantwoordelijk is voor het Nederlandse landschap. Dit gebeurt tijdens de Landschapstriënnale in Park Lingezegen bij Nijmegen.

Het debat wordt gevoerd met vertegenwoordigers van de overheid (onder meer gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland, dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland en wethouder Gert-Jan te Gronde van gemeente Winterswijk), van maatschappelijke organisaties (Marieke van der Werf van Landschapsbeheer Nederland en Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer), van het Planbureau voor de Leefomgeving (Keimpe Wieringa) en de Rijksadviseur voor landschap en water Eric Luiten. Ook zal een vertegenwoordiger van het rijk aanschuiven.

Wat is er aan de hand?
De klassieke manier van regelgeving is voorbij, DLG wordt opgeheven, landinrichting bestaat ongeveer niet meer, ruimtelijke ordening wordt steeds meer procesbegeleiding. Het beleid is er met name op gericht het initiatief over te laten aan particulieren en ondernemers onder verantwoordelijkheid van met name de provincie maar ook gemeenten. Hoe zit het dan nog met de rijksverantwoordelijkheid, en gaan de provincies en gemeenten daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen voor het landschap? Op welke manier gaan ze dit invullen?

Praktische informatie
Het midzomerlandschapsdebat vindt plaats op 20 juni 2014, van 14.30 tot 17.30 uur op Boerderij De Bredelaar in Elst. Deelname is gratis. Na het debat kunt u deelnemen aan een midzomerdiner in de buitenlucht, waar u het gesprek over het Nederlandse landschap kunt voortzetten. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op www.landwerk.nl.