Workshops ‘Kansen voor bermgras’

Het project ‘Kansen voor bermgras’ biedt ondersteuning bij de aanbesteding en pilots op het terrein van innovatie, duurzaam en hoogwaardiger verwerking van bermgras. In het kader van dit project worden drie workshops georganiseerd.

In het project ‘Kansen voor bermgras’ werken de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen, de provincie Flevoland, de Amsterdam Economic Board en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland samen. Behalve diensten die aanbesteden, zijn ook marktpartijen bij dit traject betrokken.

De eerste workshop is op 30 juni van 9.30 uur tot 12.30 uur. In september is de tweede workshop en in oktober of november de derde. In januari 2016 volgt een eindconferentie waarop de resultaten van de workshops worden gepresenteerd.

Innovatief aanbesteden
De workshops worden begeleid door Arjen Brinkmann van Brinkmann consultancy, en expert op het terrein van innovatief aanbesteden Jan IJzerman. Doel is om één of meer concrete pilots voor het innovatief en duurzaam aanbesteden van bermgras te realiseren. Ook worden aanbevelingen en handreikingen geformuleerd die andere organisaties kunnen gebruiken bij toekomstige aanbestedingen.

Aan de workshops kan iedereen meedoen die zich bezighoudt met het beheer of de aanbesteding van bermgras. Van belang is dat de deelnemers draagvlak in de eigen organisatie hebben, belang hechten aan het leertraject en commitment tonen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij arjen@brinkmann-consultancy.nl. Zie voor meer informatie de Beschrijving workshops bermgras op de site van de provincie Flevoland.