‘Zet natuur hoog op lokale agenda’

Natuurmonumenten en de VNG roepen gemeenten op om natuur een stevige plek te geven in de collegeprogramma’s. Zij doen dit onder het motto ‘Groen Verbindt’.

Natuur moet niet alleen worden gezien als onderdeel van het ruimtelijke beleid, maar ook als bijdrage aan goede zorg voor kwetsbare groepen of als mogelijkheid om mensen aan een baan te helpen. Om gemeenten te helpen, hebben Natuurmonumenten en de VNG een pamflet met actiepunten gemaakt.
Bij de presentatie van het pamflet deed directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten een oproep aan gemeenten om het komende jaar minstens vijftig braakliggende locaties om te zetten in tijdelijke natuur. „Denk aan woningbouwlocaties waar de plannen vanwege de crisis stilliggen. Door de natuur daar zijn gang te laten gaan, ervaren mensen eerder en vaker groen.”

Welzijn
Natuur draagt op allerlei manieren bij aan een prettige leefomgeving, aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. „Natuur is goed voor het welzijn van mensen. Uit de praktijk blijkt dat patiënten en cliënten in de zorg baat hebben bij natuur in de omgeving. Ook kunnen mensen uit de sociale werkvoorziening een belangrijke bijdrage leveren aan het onderhoud van de natuur als zij begeleiding krijgen van professionals uit natuurorganisaties.”

Fotograaf: Natuurmonumenten/Marten van Dijl