Zieke honingbijen besmetten hommels

Britse onderzoekers hebben ontdekt dat twee ziektes die bij honingbijen voorkomen inmiddels overgedragen worden op wilde hommels.

Het gaat wereldwijd slecht met de hommels. Britse wetenschappers schrijven in het tijdschrift Nature dat dat grotendeels komt door het verlies van hun leefmilieu (wilde-bloemenweides). De toch al worstelende wilde bestuivers blijken nu ook ziektes van commerciële honingbijen over te nemen.

Twee ziekmakers
Het gaat om een schimmelparasiet, Nosema ceranae, en het misvormde-vleugelvirus (DWV: deformed wing virus), schrijft de BBC. Een professor van de University of London stelt dat de twee ziekmakers veel impact hebben, aangezien beide het leven van de hommel aanmerkelijk bekorten.

De Britse wetenschappers onderzochten bijen en hommels op 26 testlocaties in Groot-Brittanië. Daarbij bleek dat 11% van de hommels met het DWV geïnfecteerd was (honingbijen: 35%) en 7% met de schimmelparasiet (bijen: 9%).

Wereldwijd
De Britten denken dat de ziektes via bijen op hommels worden overgedragen en vermoeden dat dit wereldwijd voorkomt, niet alleen in Engeland. Het is daarom essentieel dat de ziektes in honingbijzwermen worden aangepakt, om verdere verspreiding te voorkomen.

Neonicotinoïden
De onderzoekers gaan nu bekijken of neonicotinoïden ook een rol spelen in het hommelprobleem.